Predaj a dovoz rašeliny

predaj a dovoz rašeliny

Naša ponuka sa zameriava aj na predaj rašeliny, pretože je významne používaný komponent. Rašelina, ako taká vzniká rozkladom a rozpadom machov, rastlín a stromov hlavne vo vlhkom a močiarnom v prostredí, ktoré sa nazýva rašelinisko.

Rašelina pokrýva približne dve percentá Zeme. Ide o prírodný sediment s obsahom asi 50 percent spáliteľných látok v podobe sušiny. Rašelina vzniká rozkladom odumretých rastlín vo vlhkom prostredí. Celý proces tvorby rašeliny prebieha väčšinou pod vodou pri nedostatočnom prístupu kyslíka.

Existujú rašeliny dvoch typov, respektíve rašeliniská dvoch typov, a to vrchoviskové a slatinné. Podľa štruktúry však rozlišujeme viacero typov, ako je napríklad vláknité, hubovité či drevité. Rašelina, ako taká má vo všeobecnosti všestranné využitie. Najčastejšie sa využíva ako palivo, ale využíva sa aj v poľnohospodárstve či lesníctve na kompostovanie a hnojenie. Rašelina je veľmi dôležitá zložka pôdy, pretože zvyšuje jej kvalitu a úrodnosť.

Prírodná rašelina je vhodná pre zvýšenie kvality pôdy, jej prevzdušneniu, rašelina upravuje pH pôdy a je nevyhnutná zložka pre kyslomilné rastliny.

Našej predajni nájdete rašelinu voľne uloženú, pričom vieme distribuovať množstvá od 1,4 m3 do 4 m3, 8,5 m3 alebo 14 m3. V prípade vášho záujmu vieme tieto objemy distribuovať, alebo si ich viete vyzdvihnúť na našej predajni.

Naše služby: