Búracie a demolačné práce

Naša firma Vám ponúka kompletné búracie a demolačné práce. Našimi službami Vám zabezpečíme búranie menších objektov až po demoláciu priemyselných budov, spracovanie stavebného odpadu, opätovné použitie sutiny alebo odvoz na skládku, kde sa ekologicky vytriedi a recykluje. Ak si objednáte naše služby, nemusíte sa viac zamýšľať, čo s odpadom, ako a kde ho odviezť a zlikvidovať.  Všetky búracie a demolačné práce realizujeme v zmysle zákona a vyhlášok o odpadoch. Zároveň pristupujeme šetrne k životnému prostrediu.

Ponuku našich technológii, ktoré využívame pri spomínaných prácach, Vám uvádzame na tejto stránke na tejto stránke.