Ornica

 

Ornica je úrodná vrstva pôdy, ktorá vzniká vlastne poľnohospodárskou činnosťou na poliach. Jej pôvod je pôvodného typu, teda prirodzeného alebo obrábaním pôdy. Ide o spravovanie organických a minerálnych hnojív. Toto spravovanie sa deje jednak klimatickými a biologickými činiteľmi ako aj chemickými činiteľmi. Obsahuje humus.

Pokiaľ sa odníma poľnohospodárska pôda napríklad pre výstavbu alebo ťažbu, je potrebné, aby sa realizovala prekrývka ornice, a to takým spôsobom, aby sa neskôr dalo použiť na svoj pôvodný účel. Keďže obsahuje mnoho živín je vhodná na pestovanie plodín.

Využíva sa v poľnohospodárstve, ako aj v záhradkách našich domácností, ktoré si pestujú plodiny a rastliny svojpomocne. Jej úlohou je, teda realizovať a vytvárať správny základ pre rôzne činnosti a dobre vyživovať úrodu.

Túto pôdu vieme doviesť až na miesto určenia, kde V prípade záujmu vieme realizovať jej rozvrhnutie a úpravu terénu.