Rašelina

 

Naša ponuka sa zameriava aj na predaj rašeliny, pretože je významne používaný komponent. Rašelina, ako taká vzniká rozkladom a rozpadom machov, rastlín a stromov hlavne vo vlhkom a močiarnom v prostredí, ktoré sa nazýva rašelinisko.

Rašelina pokrýva približne dve percentá Zeme. Ide o prírodný sediment s obsahom 50 percent spálených látok v sušine. Vzniká rašelinením, ktoré je vlastne nedokonalý rozklad odumretých rašelinou tvormi rastlín vlhkého prostredia. Realizuje sa na podklade vody a nedostatočného prístupu kyslíka. Existujú rašeliny dvoch typov, respektíve rašeliniská dvoch typov, a to vrchoviskové a slatinné. Podľa štruktúry však rozlišujeme viacero typov, ako je napríklad vláknité, hubovité či drevité. Rašelina, ako taká má vo všeobecnosti mnohoraké využitie. Najčastejšie sa využíva ako palivo, ale využíva sa aj v poľnohospodárstve či lesníctve na kompostovanie a hnojenie. Jej aktuálne využitie sa realizuje pre jej vlastnosti, pretože zvyšuje kvalitu body.

Upravuje pH pôdy a následne úrodnosť pôdy.

Našej predajni nájdete rašelinu voľne uloženú, pričom vieme distribuovať množstvá od 1,4 m3 do 4 m3, 8,5 m3 alebo 14 m3. V prípade vášho záujmu vieme tieto objemy distribuovať, alebo si ich viete vyzdvihnúť na našej predajni.

raselina

[/mp_span] [/mp_row]