Zemné práce

 

Zemné práce sú hlavne práce pri vykopávkach. Ide hlavne o prípravné, hlavné a dokončovacie práce. Medzi takéto práce patrí aj zakladanie staveniska a jeho výskum. Ide o výskum pôdy. Zemné práce obsahujú pred samotným začatím budovania akejkoľvek stavby aj dokonalé poznanie a údaje o zložení základovej pôdy. Tieto údaje sa získavajú geologickým a hydrogeologickým prieskum. Ide o predbežné, podrobné a prevádzkové informácie. Pri podrobných sa vyhotovujú sondy, ktoré sú kopané, vŕtané a jadrové. Práve z nich odoberáme vzorky. Sonda sa realizujú ručne, prečo majú malú hĺbku a dno je zväčša o veľkosti 180 x 120 centimetrov a jej stupňovitého charakteru.

Prípravné zemné práce sa opierajú o odstránenie všetkých prekážok a zabezpečenie sociálnych zariadení. Následne sa tieto práce prekvapia do prieskumu staveniska a odberu ornice. Taktiež Pripravujeme stavenisko po stránke dopravnej, teda príjazdovú cestu. Keďže naše informácie, vedomosti a skúsenosti sú širokospektrálneho charakteru aj v tejto oblasti, tak realizujeme každú činnosť ku spokojnosti zákazníka. Vďaka širokému výberu stavebných strojov pracujeme efektívne na veľkých, ale aj menších projektoch.

Venujeme sa aj vytýčeniu stavieb a to pomocou nadmorskej výšky. Upravujeme terén do roviny.

Hlavné zemné práce sa opierajú o zabezpečenie stability výkopu. Ide o zabezpečenie výkopu voči zosuvu pôdy zeminy. Technológie sú jednostranné a obojstranné. Taktiež sa venujeme aj odvodňovanie výkopovej jamy a dokončovacím zemným prácam, ktoré sa opierajú hlavne o úpravu povrchu výkopu, teda humusovanie a zatrávňovanie.

Venujeme sa zemných prácam ako sú výkopy základov, zásypové práce, napríklad aj rekultivácii záhrad, výstavbe komunikácií, parkovísk a chodníkov, ale aj prípravným prácam pre stavebné projekty, či inžinierske siete.

Vďaka širokej škále stavebných strojov, ktoré máme k dispozícii, sme schopní efektívne pracovať na menších aj väčších staveniskách a projektoch. Ponuku našich stavebných strojov a nákladných vozidiel si môžete prezrieť na tejto stránke.

 

 

Výkopy základov

vykopy-zakladov

terénne úpravy ako zarovnávanie
a svahovanie terénu

terenne-upravy

[/mp_span]

Zásypové práce

zasypove-prace

rekultivácia záhrad – upravujeme záhrady
do štádia na výsadbu trávnikov a rastlinstva

rekultivacia-zahrad

[/mp_row]

 

Výstavba komunikácií

vystavba-komunikacii

Prípravné práce pre stavby

pripravne-prace

Výstavba parkovísk a chodníkov

vystavba-parkovisk-chodnikov

Výkopy inžinierskych sietí

vykopy-sieti