Nezaradené

Búracie práce – čo všetko by sme o nich mali vedieť

Možno si myslíte, že po kúpení alebo zdedení starého domu alebo iného objektu, ktorý chcete zbúrať, jednoducho prídete a v priebehu pár dní zbúrate tento objekt, aby ste mohli začať realizovať stavbu podľa vašich predstáv. Ak sú vaše predstavy takéto, musíme vás sklamať. Aj búracie práce majú svoj presný postup, ktorý je potrebné dodržiavať. V tomto článku sa zameriame na všetky kroky, s ktorými sa stretnete pri búraní starého domu.

Prvoradé je povolenie

Áno, presne tak! Povolenie vám netreba len pri stavbe nového domu, ale je potrebné aj na búracie práce starého domu. Na búranie starého domu totižto potrebujete povolenie od stavebného úradu. Na to, aby vám stavebný úrad vydal povolenie, budete musieť oň požiadať prostredníctvom žiadosti o povolenie, kde je potrebné uviesť druh, účel, miesto a označenie stavby. Okrem toho bude ešte stavebný úrad zaujímať, či búrate stavbu svojpomocne alebo si na to zavoláte firmu. Ak sa rozhodnete búrať stavbu svojpomocne, musíte uviesť meno a adresu osoby, ktorá vykoná odborný dozor nad prácami. Pri firme je potrebné uviesť názov a sídlo organizácie, ktorá tieto práce bude vykonávať. Okrem povolenia od stavebného úradu budete ešte musieť podať informáciu o tom, ako plánujete naložiť s odpadom.

Druhým krokom je odpojenie od inžinierskych sietí

Ešte predtým, ako sa vrhneme na demoláciu, musíme stavbu odpojiť od prípojky vody, elektriny a plynu. Všetky tieto náležitosti vybavíte, samozrejme, na príslušných pobočkách daných inštitúcií.

Vyberieme si spôsob búrania

Poďme na samotné búranie. Pri týchto prácach je spôsob búracích prác veľmi dôležitý. Prvou variantou sú búracie práce pomocou ťažkej techniky. Použiť sa v tomto prípade môžu bagre, buldozéry alebo výbušniny. V tomto prípade však nastáva problém s prachom, hlukom a inými nežiaducimi následkami pre vaše okolie. Tu pomôžu ochranné siete či rúry na sypanie odpadu. Druhou variantou sú búracie práce s postupným rozoberaním ručne. Na takéto práce sa používajú rôzne páčidlá, krompáče, zbíjacie kladivá a množstvo iných nástrojov. Aj na tento typ búrania potrebujete dohľad odborníka. Pripravte sa na to, že búranie stavby takýmto spôsobom trvá omnoho dlhšie ako s ťažkými strojmi.

Ako odviezť materiál z pozemku?

Je to posledná fáza búrania starej stavby. Zo zbúraného domu máme na pozemku hromadu odpadu. Toho je potrebné sa zbaviť. Samozrejme, nemusíte sa zbaviť všetkého odpadu. Napríklad, stará tehla sa dá ešte použiť na množstvo spôsobov. Ako naložiť so starou tehlou, sa dozviete v článku, na čo všetko môžeme použiť starú tehlu. Čo s ostatným potrebným odpadom? Ten môže z pozemku odstrániť len firma, ktorá má na takéto účely povolenie. Doklad o zneškodnení odpadu budete musieť predložiť stavebnému úradu, preto je nutné aby ste si ho odložili.

Cena búrania starej stavby

Toto zaujíma určite každého z vás. Poďme na to pekne od začiatku. Už pri vybavovaní žiadosti musíte zaplatiť správny poplatok, ktorý je približne 20 €, ak ste fyzická osoba. V prípade právnickej osoby je suma poplatku približne 50 €. K žiadosti musíte doložiť aj list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy, ktorú vám vydá katastrálny úrad, a cena oboch dokladov je 8 €. Posledným dokumentom je posudok statika v prípade, že ide o rádovú zástavbu, a ten stojí približne 70 €. Čo sa týka samotného búrania, cena závisí od toho, akým spôsobom sa rozhodnete búrať starý dom. Ak chcete búrať dom postupným rozoberaním ručne, vyjde vás to síce lacnejšie, ale bude to trvať dlhší čas ako pri firme, a odborníka musíte platiť tak či tak, inak vám hrozí pokuta.

Cena búracích prác firmou

Cena za demolačné práce firmou môže byť odlišná podľa toho, kde sa stavba nachádza, aká je veľká a z čoho je postavená. Priemerná cena demolácie objektu so stavebnou mechanizáciou, vrátane odvozu odpadu na skládku, môže byť približne od 60 až 80 €/m 2 . Ak teda máte dom s rozlohou 100 m 2 , cena demolačných prác vás vyjde na približne 6 000 až 8 000 €. V prípade, že sa potrebujete poradiť, neváhajte kontaktovať odborníkov zo superzemina. So všetkým vám radi a ochotne pomôžeme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *